Sáng tạo trong giá trị chính thức kiểm tra

VIệC Kiểm Tra Nhận Thức Chính Trị Của Bộ, Chiến Sĩ ở Các ơơn Vị Trọng Toàn Quân Nói Chung, ở Sư đoàn 377 (Quân Chủng Phòng Không-Không Quân) Nói Riêng Thời Gian Qua Lược Tiến Hành Chủ YếU Theo Hình Thức Truyền Hệ thống hỏi-đáp trực tiếp hoặc viết bài trên giấy.

This method has the best point but the point is lost many time, the power and have section “khô”, thiếd hấp.u NHằM KHắC Phục Hạn Chế, Nâng Cao Hiệu Quả Kiểm Tra Nhận Thức Chính Trị, Nhóm Tác Giả Phòng Chính Trị Sư đoàn 377 đnghiên Cứu, Cho Ra ờời “Phần Mềm Kiểm Tra Nhận Thức Chính Trị”.

Thượng tá Nguyễn Minh Đức, Chu Nhiệm Chính Trị Sư Đoàn, Chu Nhiệm DJE tài giới Thiệu “Phan Mem được xây dựng và Hoạt động Tường Thích với các loại máy tính, có giao diện trực tiếp bằng tiếng Việt, GOM các tính năng: Kiểm tra giá trị chính thức, kiểm tra dữ liệu quản lý, tra cứu thư viện.

PHIM VỚI MềM Cũng Cho Phép Người DạY Kiểm Tra Nhận Thức Của Người Học Theo Ý Định Hệ Thống Câu Hỏi Ngẫu Nhiên Trong MộT Thời Gian Nhất Định sắp xếp sẵn. Bên cạnh đó, Người D ạy Có Thể Chỉnh Sửa, Bổ Sung Hệ Thống Câu Hỏi Và Trà Trình Tư Liệu, Hình ảnh Phục Vụ Quá Trình Soạn, Giảng Bài Tại ơơn vị “. So Sánh với một số kiến ​​trúc được sử dụng để kiểm tra nhận Thức Chính trị ở các Djon VI khác Thi Phan Mem này có ưu điểm Hon như để sử dụng, không Phụ Thược vào đường Truyền số Liễu Quân sự và không tấn công. chi phí để duy trì trang web …

Séti Thời Gian Tới, Nhóm Tác Giả Sẽ Tiếp Tục Bổ Sung, Nâng CấP Thêm Một Số Tính Năng Khác Như trong Bài Làm, Kết Quả Của Người Kiểm Tra, Xây Dựng Phiên Bản Trên Điện thoại khác với Giao Diện Thân Thiện Hơn, Đảm bảo tuyệt đối quân sự an toàn.

Bài và ảnh: LÊ XUÂN SANG (Sư đoàn 377, Quân chủng Phòng không – Không quân)

Bài trướcXe Audi sắp triển khai công nghệ VR Holoride
Bài tiếp theoCampuchia công bố 40 môn tổ chức ở SEA Games 32, không có bắn súng, bắn cung