Tổng Bí thư có thể ủy quyền cho một Ủy viên Bộ Chính trị chủ trì Hội nghị Trung ương.

Trong trường hợp cần thiết, Tổng Bí thư ủy quyền cho một Ủy viên Bộ Chính trị chủ trì các phiên họp của Ban Chấp hành Trung ương.

Hoàn thành nhiệm vụ, quyền hạn của Thường trực Ban Bí thư.

Sáng 15/7, thông tin kết quả Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương khóa 13 tại Hội nghị báo cáo viên tháng 7 năm 2021 do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức, đồng chí Lê Hải Bình, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo TP. Ban phụ trách công tác thông tin đối ngoại của Trung ương cho biết: Hội nghị có nhiều nội dung quan trọng tập trung vào tình hình kinh tế, xã hội; Dịch bệnh do covid-19 gây ra; Nội quy làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Quy định về Thi hành Điều lệ Đảng, Công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng …

Tổng Bí thư có thể ủy quyền cho một Ủy viên Bộ Chính trị chủ trì Hội nghị Trung ương.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đại biểu tại Hội nghị Trung ương 3 (Ảnh: Nhật Minh)

Về việc thực hiện điều lệ Đảng, công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật, ông Lê Hải Bình cho biết, hội nghị trung ương lần này đã thảo luận, bổ sung nhiều nội dung mới. Theo đó, trách nhiệm, quyền hạn của các đồng chí Ủy viên Trung ương, kể cả Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, được bổ sung bằng việc đi đầu trong việc thực hiện nghiêm túc Điều lệ Đảng để làm gương.

Đặc biệt, Hội nghị Trung ương lần này đã bổ sung trách nhiệm và quyền hạn mới cho Thường trực Ban Bí thư. Theo đó, Thường trực Ban Bí thư gồm Tổng Thư ký và Thường trực Ban Bí thư giải quyết công việc và có ý kiến ​​về những vấn đề ngoài thẩm quyền của Thường trực Ban Bí thư nhưng chưa đến mức phải báo cáo Bộ. Ban Bí thư và các nhiệm vụ khác do Bộ Chính trị, Ban Bí thư phân công, phê duyệt.

Nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng Bí thư cũng đang được bổ sung bởi các quy định mới, tức là Tổng Bí thư ủy quyền cho một ủy viên Bộ Chính trị, nếu cần, chủ trì các kỳ họp của Ban Chấp hành Trung ương. Đồng thời bổ sung quyền hạn, trách nhiệm của Tổng Thư ký là Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng tham gia Thường trực Đảng ủy Công an Trung ương.

Nhiệm vụ, quyền hạn của Thường trực Ban Bí thư được bổ sung nội dung “định kỳ, thường xuyên nghe báo cáo và cho ý kiến ​​về việc thực hiện các kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư các cơ quan phụ trách trực tiếp.

Đối với Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương được bổ sung nội dung mới: “Căn cứ vào tình hình cụ thể trong các Hội nghị Trung ương sẽ thống nhất thời gian báo cáo chuyên đề”. Về quy định mới này, ông Lê Hải Bình cho biết khi thảo luận về nội dung này có ý kiến ​​cho rằng trong tình hình mới, tùy theo công việc cụ thể, có thể tổ chức Hội nghị Trung ương theo hình thức trực tuyến. Đối với nội dung phát biểu này, Bộ Chính trị cũng nhấn mạnh, tùy tình hình cụ thể, cụ thể mà đưa ra nội dung phù hợp.

Không ghi âm, ghi hình khi làm việc với đối tượng kiểm tra, giám sát

Ban Chấp hành Trung ương đã thảo luận sôi nổi về việc thực hiện điều lệ đảng với hơn 90 phát biểu. Theo quan điểm của Trung ương, việc thực hiện Quy định 29 về thi hành Hiến pháp của Đảng thời gian qua đã đáp ứng phần lớn yêu cầu của công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị, nhưng vẫn còn một số hạn chế. , Các vấn đề.

Do đó, Ban Chấp hành Trung ương đã thống nhất trong cuộc thảo luận rằng việc chuẩn bị các quy định để thực hiện các quy chế của Đảng tại kỳ họp này sẽ dựa trên một số nguyên tắc: bảo đảm thực hiện đúng quy chế của Đảng, thực chất là thông qua Quy định 29; đã không mở rộng phạm vi thay đổi vì quy chế của bên đó vẫn chưa được sửa đổi …

Về quy định kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng, Ban Chấp hành Trung ương thống nhất ban hành quy định mới thay thế quy định 30, trong đó có một số điểm đáng chú ý: đó là quy định về việc sử dụng thiết bị ghi âm, ghi hình, phát sóng khi làm việc đối tượng kiểm tra, giám sát.

Quy định này nhằm ngăn chặn các đối tượng ghi âm, ghi hình những nội dung trong quá trình kiểm tra mà có thể chưa được công khai và đảm bảo bí mật, danh tính của người tố giác; nâng cao trách nhiệm, quyền hạn của cấp ủy đảng trong lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát tổ chức đảng và cấp ủy viên; Quy định về giải quyết tố cáo đối với cán bộ hưu trí bị tố cáo trong nhiệm kỳ …

(Theo Tiền Phong)

Thủ tướng Chính phủ triệu tập hội nghị phòng chống dịch với 27 tỉnh, thành phố phía Nam

Thủ tướng Chính phủ triệu tập hội nghị phòng chống dịch với 27 tỉnh, thành phố phía Nam

Sáng 15/7, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị trực tuyến của Thường trực Chính phủ về công tác phòng chống dịch bệnh với 27 tỉnh, thành phố phía Nam từ Phú Yên đến Cà Mau.

Bài trước“Từ điển Thuật ngữ Bách khoa dữ liệu lớn”(20 tập) đối chiếu đa ngôn ngữ đầu tiên trên thế giới được ra mắt tại Quý Dương Trung Quốc
Bài tiếp theoNguy cơ COVID tại Thế vận hội Tokyo chưa được kiểm soát