“Từ điển Thuật ngữ Bách khoa dữ liệu lớn”(20 tập) đối chiếu đa ngôn ngữ đầu tiên trên thế giới được ra mắt tại Quý Dương Trung Quốc

Ngày 28 tháng 05, “Từ điển Thuật ngữ Bách khoa dữ liệu lớn”(20 tập) đối chiếu đa ngôn ngữ đầu tiên trên thế giới được ra mắt tại Hội chợ Triển lãm ngành nghiệp dữ liệu lớn quốc tế Trung Quốc năm 2021, tại Quý Dương. Chính phủ nhân dân tp Quý Dương, Ủy ban thẩm định danh từ khoa học kỹ thuật toàn quốc, công ty HH cổ phần truyền bá xuất bản khoa học kỹ thuật Trung Quốc cùng tổ chức lễ ra mắt. Trên lễ ra mắt còn tổ chức lễ ra mắt của “Sàn công cộng toàn cầu dịch vụ đa ngôn ngữ dữ liệu lớn” và Hội nghị Học thuật Quốc tế của Diễn đàn Digital China Think Tank.

“Từ điển Thuật ngữ Bách khoa dữ liệu lớn” được biên soạn bởi Phòng thí nghiệm trọng điểm về Chiến lược Dữ liệu lớn, một tổ chức tư vấn cao cấp mới về phát triển dữ liệu lớn ở Trung Quốc. Giáo sư Lian Yuming, thành viên Ủy ban Quốc gia của Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc , giám đốc Phòng thí nghiệm trọng điểm về Chiến lược Dữ liệu Lớn, đảm nhiệm tổng biên tập chính, bộ Từ điển này do nhà xuất bản khoa học xuất bản. Bộ từ điển chuyên nghiệp đa ngôn ngữ thông minh này là bộ từ điển đầu tiên trên thế giới chuyên nghiên cứu dữ liệu lớn mang tính hệ thống, là hoạt động sáng tạo thúc đẩy thế hệ thuật ngữ tiêu chuẩn dữ liệu lớn truyền bá xuyên biên giới và xuyên ngôn ngữ ở phạm vi càng rộng lớn, là thành quả sáng tạo quan trọng của “Công trình Từ điển Số” sau “Từ điển Số”, là cột mốc quan trọng về sáng tạo lý luật của khu thí nghiệm tổng hợp dữ liệu lớn quốc gia(Quý Châu).

“Từ điển Thuật ngữ Bách khoa dữ liệu lớn” có 4 đặc sắc: 1 là thể hiện qua hình thức bách khoa, tập trung phát triển lĩnh vực dữ liệu lớn toàn cầu, sắp xếp toàn diện thế hệ tri thức dữ liệu lớn, nêu ra 9 kết cấu thuật ngữ bao gồm cơ sở dữ liệu lớn, chiến lược dữ liệu lớn, kỹ thuật dữ liệu lớn, kinh tế dữ liệu lớn, tài chính dữ liệu lớn, quản lý dữ liệu lớn, tiêu chuẩn dữ liệu lớn, an toàn dữ liệu lớn và pháp luật dữ liệu lớn, hình thành thế hệ ngôn ngữ học thuật đa ngôn ngữ có quy tắc thống nhất và phù hợp quy tắc thông dụng quốc tế; 2 là thẩm định có ủy tín, các chuyên gia của Ủy ban thẩm định danh từ khoa học kỹ thuật toàn quốc căn cứ “Nguyên tắc và phương pháp thẩm định danh từ khoa học kỹ thuật của Ủy ban thẩm định danh từ khoa học kỹ thuật toàn quốc” thực hiện thẩm định và công bố; 3 là đối chiếu đa ngôn ngữ, cung cấp đối chiếu 20 loại thứ tiếng và chữ mang tính sáng tạo, bao gồm tiếng Hán, tiếng Ả Rập, tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Ý, tiếng Nhật, tiếng Hàn, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Nga, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Cam-pu-chia, tiếng Hebrew, tiếng Indonesia, tiếng Ma-lai-xi-a, tiếng Mông Cổ, tiếng Ba Tư, tiếng Serbian, tiếng Thái, tiếng Thổ Nhĩ Kỳ và tiếng Urdu vv; 4 là trải nghiệm thông minh hóa, hòa nhập với chức năng như tập tranh ảnh tư liệu tri thức, nhấn đọc ngữ âm, kết nối sàn, thực hiện trải nghiệm đọc thông minh, sàn hóa và thế hệ hóa.

Trên cơ sở đó, Phòng thí nghiệm trọng điểm về Chiến lược dữ liệu lớn nghiên cứu và khai thác “Sàn công cộng toàn cầu dịch vụ đa ngôn ngữ dữ liệu lớn”, bao gồm các thế hệ sàn thông minh đa ngôn ngữ như “Sàn Từ điển Số online”, “Từ điển Số con đường tơ lụa”, “Thuật ngữ Từ điển Số online”, “Chỉ số Quý Dương Từ điển Số”, “Thư viện Từ điển Số”. Cung cấp dịch vụ tri thức dữ liệu lớn đa ngôn ngữ miễn phí và công ích cho cả thế giới, thúc đẩy truyền bá và phổ cập ứng dụng thành quả công trình “Từ điển Số” trên quốc tế, góp phần cho sự phát triển mới về văn hóa số trên toàn cầu.

Sự nghiên cứu và biên tập của “Từ điển Thuật ngữ Bách khoa dữ liệu lớn” là một thực hiện sáng tạo nghiên cứu lý luận dữ liệu lớn xuyên khoa mục, chuyên nghiệp hóa và kiểu cởi mở, là xây dựng thế hệ tiêu chuẩn lấy “Công trình Từ điển Số” làm trung tâm của Phòng thí nghiệm về Chiến lược dữ liệu lớn, là xây dựng thế hệ lý luận lấy “Ba bước văn minh số” dữ liệu khối, luật quyền số, chuỗi khối chủ quyền làm cột mốc, là thành quả quan trọng mang tính tiềm năng và sáng tạo về xây dựng thế hệ truyền bá toàn cầu lấy “Khu tập trung phát triển ngành nghề dữ liệu lớn cấp quốc gia” làm trung tâm, nhận được đánh giá cao từ Ủy ban thẩm định danh từ khoa học kỹ thuật toàn quốc và Liên minh tổ chức khoa học quốc tế “Vành đai -Con đường”.

Ủy ban thẩm định danh từ khoa học kỹ thuật toàn quốc nhận định, xuất bản của “Từ điển Thuật ngữ Bách khoa dữ liệu lớn” đã nâng cao quyền phát ngôn và quyền lập ra quy tắc về dự liệu lớn trên quốc tế của Trung Quốc rất nhiều, có ý nghĩa quan trọng với việc dẫn dắt Trung Quốc và cả thế giới phát triển lĩnh vực dữ liệu lớn chất lượng cao, thúc đẩy truyền bá quốc tế tri thúc dữ liệu lớn và giao lưu hợp tác. Liên minh tổ chức khoa học quốc tế “Vành đai-Con đường” nhận định, “Từ điển Thuật ngữ Bách khoa dữ liệu lớn” cung cấp bản mẫu uy tín cho cả thế giới và các quốc gia và khu vực dọc tuyến “Vành đai-Con đường” tìm hiểu Digital China, thể hiện sự quan thiết sâu đậm về cộng đồng chung vận mệnh nhân loại.

Bài trướcCông nghệ với kinh nghiệm kinh doanh – Định hướng chiến lược của Swinburne
Bài tiếp theoTổng Bí thư có thể ủy quyền cho một Ủy viên Bộ Chính trị chủ trì Hội nghị Trung ương.