Bộ máy chính trị vững mạnh là cơ sở để phát triển kinh tế, xã hội

Đồng chí Bùi Văn Nghiêm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy - trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên cấp cao.
Đồng chí Bùi Văn Nghiêm – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy – trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên cấp cao.

Năm 2023, tỉnh Vĩnh Long tiếp tục tập trung xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, toàn diện, đi đôi với đổi mới chức năng của hệ thống chính trị, phát huy tấm gương của người lao động. , thành viên của bữa tiệc.

Tình hình tư tưởng, tâm trạng xã hội của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân về cơ bản ổn định, tự tin, chấp hành tốt đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng. Luật nhà nước.

Điểm sáng trong xây dựng Đảng

Năm 2023, chú trọng hơn nữa công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tiếp tục phát triển đổi mới phương pháp lãnh đạo, chú trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, hiệu quả chiến đấu của tổ chức Đảng, đảng viên; Lãnh đạo tốt trong việc quy hoạch, củng cố, sắp xếp, điều động và bổ sung các vị trí lãnh đạo còn trống ở các phòng ban, chi nhánh, địa điểm; Tăng cường công tác quản lý đảng viên mới.

Xử lý kiên quyết, nghiêm khắc những cán bộ, đảng viên có dấu hiệu suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, có dấu hiệu “tự phát triển”, “tự chuyển hóa”, đi đôi với tăng cường học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh. phong cách vv.

Tỉnh đã cụ thể hóa và thực hiện nghiêm túc các chủ trương của Đảng về tổ chức, xây dựng Đảng. Hoàn thành việc bỏ phiếu tín nhiệm các chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị. Hầu hết các đồng chí được trao niềm tin đều có mức độ tín nhiệm và tin tưởng cao.

Hoàn thành công tác rà soát, đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức Đảng, đảng viên và cá nhân lãnh đạo, quản lý vào năm 2023 theo đúng quy định. Kết quả, các tổ chức cơ sở của đảng thực hiện tốt hoặc tốt nhiệm vụ của mình, đạt gần 97%; Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội đạt kết quả mạnh mẽ, xuất sắc, thực hiện tốt nhiệm vụ, đạt 93%.

Trong năm, toàn tỉnh có 1.214 đảng viên được đào tạo, kết nạp, đạt tỷ lệ giải thể 101,17%; truy tặng và truy tặng huy hiệu đảng cho 1.069 đảng viên.

Bên cạnh đó, công tác thanh tra, giám sát, kỷ luật của Đảng các cấp tiếp tục đổi mới, cụ thể hóa và thực hiện nghiêm túc, đồng bộ các quy định mới từ Trung ương, qua đó góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Bên cạnh đó, hoạt động của Đoàn Quốc hội, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp có nhiều chuyển biến tích cực, tiếp tục dẫn đến đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động.

Các phong trào quần chúng, mặt trận, tổ chức chính trị – xã hội đang đổi mới nội dung, phương pháp làm việc, tập trung vào cơ sở, tăng cường hiểu biết tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, đoàn viên và nhân dân. Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên, đoàn viên và nhân dân.

Đồng chí Cao Văn Bé Tư – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Khối Doanh nghiệp tỉnh cho biết, Đảng bộ ngành đã cụ thể hóa Nghị quyết Tỉnh ủy năm 2023, qua đó xây dựng Nghị quyết Đảng bộ ngành năm 2023. lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy các cấp tổ chức cơ bản và đạt được các mục tiêu đề ra.

Hoạt động của các cấp ủy, chi bộ, cấp ủy ngày càng đi vào nề nếp và có nhiều tiến bộ. Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện tốt đã góp phần quan trọng vào việc xây dựng tổ chức đảng, nâng cao chất lượng đảng viên.

Theo bà Nguyễn Huỳnh Thu – Bí thư Huyện ủy Mang Thít – năm 2023, huyện đã làm tốt công tác tổ chức, kiện toàn, bổ sung, điều động, luân chuyển cán bộ và chuẩn bị nhân lực cho nhiệm kỳ mới; Kiểm tra, đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên, tập thể, cá nhân lãnh đạo, quản lý năm 2023 nghiêm túc, chất lượng, đúng quy định.

Công tác giáo dục chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của cán bộ, đảng viên, sinh viên được thực hiện thường xuyên, góp phần ổn định tư tưởng, xây dựng sự đồng thuận.

Xây dựng bộ máy chính trị tinh gọn, hiệu lực và hiệu quả

Năm 2024, tỉnh tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh; Tăng cường xây dựng chính quyền địa phương thực sự trong sạch, vững mạnh, hiệu lực, hiệu quả; Đặc biệt, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng nhân dân và sự điều hành của Ủy ban nhân dân các cấp và tăng cường hơn nữa quản lý nhà nước trên mọi lĩnh vực.

Theo đó, tỉnh sẽ tập trung rà soát, quyết liệt triển khai các chương trình, dự án, kế hoạch… để cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Tiếp tục kiện toàn tổ chức tinh gọn, làm việc hiệu quả, hợp lý hóa biên chế gắn với tái cơ cấu đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Đồng chí Lữ Quang Ngòi - Chủ tịch UBND tỉnh - biểu dương và khen thưởng những gương điển hình của tỉnh trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Đồng chí Lữ Quang Ngòi – Chủ tịch UBND tỉnh – biểu dương và khen thưởng những gương điển hình của tỉnh trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Nâng cao năng lực lãnh đạo và hiệu quả chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức Đảng; Hiệu lực, hiệu quả của Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội. Tập trung đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận, tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa Đảng và nhân dân, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đặc biệt, triển khai Đề án nâng cao chất lượng nhân sự, đặc biệt là cán bộ quản lý chủ chốt các cấp đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; Đề án điều động, luân chuyển lãnh đạo, quản lý cấp sở, cán bộ trẻ của các cơ quan tham mưu, giúp đỡ Đảng ủy, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội, sở, ban, ngành của tỉnh đi công tác trên địa bàn huyện và từ huyện này sang tỉnh khác trong giai đoạn 2023 -2030.

Thực hiện đồng bộ, toàn diện các khâu của công tác nhân sự, chú trọng dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch. Triển khai đầy đủ, kịp thời các chủ trương, quy định đối với cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị theo phân cấp quản lý; Bảo đảm thực hiện tốt công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ các cấp.

Chủ động rà soát, phấn đấu kết nạp 1.200 đảng viên vào năm 2024; Rà soát, rà soát, loại bỏ những đảng viên không còn đủ tư cách; Nâng cao chất lượng rà soát, tự phê bình, phê bình, nhất là những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự phát triển”, “tự chuyển hóa” liên quan đến tu luyện. Đào tạo, phát huy khả năng tự tạo việc làm của cán bộ, đảng viên.

Đồng thời, xây dựng và thực hiện nghiêm túc chương trình thanh tra, giám sát năm 2024. Tập trung thanh tra đảng viên, tổ chức Đảng nếu có dấu hiệu vi phạm; Giám sát chuyên biệt các khu vực nhạy cảm nơi có thể xảy ra các sự kiện tiêu cực và các trường hợp được công chúng quan tâm.

Đẩy mạnh công tác thanh tra nhằm phòng, chống tham nhũng, lãng phí và giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống; Thực hiện trách nhiệm, nhiệm vụ được giao và làm những việc đảng viên không cho phép. Tập trung lãnh đạo, quản lý việc xử lý đầy đủ hồ sơ, đơn chấm dứt hợp đồng, khiếu nại theo đúng quy định, không để tồn đọng lâu dài.

Ông Nguyễn Hiếu Nghĩa, Chủ tịch Tỉnh ủy, lưu ý các ngành, các cấp, địa phương quan tâm đến tốc độ phát triển của đảng viên mới bảo đảm mục tiêu, đạt chất lượng. Chú ý chỉ tiêu quy hoạch lao động trẻ; Tập trung rà soát toàn bộ cán bộ để chuẩn bị tốt cho kỳ họp cơ sở sắp tới.

Tiếp tục tham mưu thực hiện hiệu quả các nội dung Nghị quyết 6 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về đổi mới, hoàn thiện cơ cấu tổ chức của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, khắc phục chồng chéo, xung đột, bất hợp lý trong tổ chức Đảng và hệ thống chính trị .

Xây dựng một hệ thống chính trị vững mạnh là điều kiện tiên quyết quan trọng để phát triển kinh tế, xã hội.
Xây dựng một hệ thống chính trị vững mạnh là điều kiện tiên quyết quan trọng để phát triển kinh tế, xã hội.

Ông Bùi Văn Nghiêm – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy – kêu gọi các ngành, các cấp, địa phương tiếp tục đẩy mạnh, làm tốt hơn nữa công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh. mạnh; Tăng cường xây dựng chính quyền địa phương thực sự trong sạch, vững mạnh, hiệu lực, hiệu quả.

Làm tốt hơn nữa công tác cán bộ để tuyển chọn, đề bạt những người thực sự có đức độ, tài năng, có tâm vào các vị trí lãnh đạo trong hệ thống chính trị của tỉnh vì sự phát triển của tỉnh và nhân dân. thắt chặt kỷ cương, kỷ luật; Thường xuyên rà soát việc thực hiện công vụ, thúc đẩy và tạo ra những chuyển biến mạnh mẽ, nâng cao đạo đức, văn hóa, tính chuyên nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức.

Tăng cường học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Mục đích là hoàn thiện và xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh ở tỉnh Vĩnh Long, là tiền đề quan trọng cho phát triển kinh tế, xã hội.

Bài và ảnh: HẢI YÊN

Bài trướcĐức Hòa đào tạo kỹ năng số cho Nhóm Công nghệ số Cộng đồng
Bài tiếp theoToàn cảnh về dấu ấn Vàng trong năm 2023