Không ngại tăng giảm, cách để chiến thắng các đòn bẩy ETF

Đối với nhiều vị thế giao ngay (Spot)  chủ yếu dựa vào các chỉ báo kỹ thuật, mua khi giảm và bán theo đà tăng để đạt được lợi nhuận.

Có sản phẩm nào có thể được sử dụng để thu lợi nhuận không chỉ trong xu hướng tăng mà còn cả trong xu hướng giảm không?

Tại sao đòn bẩy ETF có thể là một lựa chọn tốt ?

Đòn bẩy ETF Không chỉ nâng cao khả năng sử dụng vốn, không có thanh lý bắt buộc mà còn phù hợp với cả thị trường xu hướng tăng và thị trường xu hướng giảm.

Quá trình mua và bán ETF có đòn bẩy cũng giống như mua và bán giao ngay. Hãy lấy ETF có đòn bẩy của MEXC làm ví dụ:

Mua BTC3L có nghĩa là BTC Long 3x và mua BTC3S có nghĩa là BTC short 3x mà không cần ký quỹ.

Điều này có nghĩa là nếu nhà đầu tư sử dụng 10.000 USDT để mua BTC giao ngay ở mức giá 53.000$, nếu BTC tăng 10%, anh ta sẽ nhận được lợi nhuận 1.000 USDT và nếu anh ta mua BTC3L, thì BTC3L sẽ tăng 30%,lợi nhuận thực tế kiếm được là 3000 USDT.

Nhưng giả sử rằng nhà đầu tư dự đoán rằng BTC sẽ có xu hướng giảm tại thời điểm này, anh ta có thể có 3 lựa chọn:

1. Giữ vững lập trường và chờ đợi cơ hội mua BTC giao ngay khi giảm

2. Short BTC thông qua futures

3. Sử dụng các sản phẩm ETF có đòn bẩy để mua BTC3S

Khi BTC giao ngay giảm 10%, BTC3L giảm 30% và BTC3S tăng 30%. Đây cũng là lý do tại sao ETF có đòn bẩy phù hợp cho cả thị trường tăng và giảm.

Trong số các phương án trên: phương án đầu tiên phù hợp với những người có sở thích rủi ro thấp, những người chủ yếu dựa vào giao ngay, phương án thứ hai phù hợp với các nhà giao dịch chuyên nghiệp với rủi ro lớn; và phương án thứ ba có ưu tiên rủi ro giữa hai phương án, phù hợp dành cho các nhà giao dịch chuyên nghiệp muốn tăng gấp đôi lợi nhuận của họ mà không phải chịu nhiều rủi ro hơn.

Đối với các nhà giao dịch chọn tùy chọn thứ ba, không có ký quỹ hoặc quy tắc thanh lý bắt buộc, và sẽ không có thanh lý trong trường hợp thị trường có biến động lớn.

Do đó, vì không có quy tắc ký quỹ, tỷ lệ sử dụng vị thế thực tế của các ETF có đòn bẩy cao hơn. Lý do tại sao các sản phẩm ETF có đòn bẩy phù hợp với những người dùng có thích rủi ro thấp nằm ở cơ chế tái cân bằng của chúng.

Tuy nhiên, điều đáng chú ý là các sản phẩm ETF có đòn bẩy phù hợp với các điều kiện thị trường một xu hướng.

Sản phẩm đòn bẩy ETF là gì?

Khái niệm ETF đòn bẩy bắt nguồn từ thị trường tài chính truyền thống và được gọi là “quỹ chỉ số mở trao đổi”, là quỹ theo dõi những thay đổi trong “chỉ số tiêu chuẩn” và được niêm yết và giao dịch trên sàn giao dịch chứng khoán.

Trong lĩnh vực tài chính truyền thống, các sản phẩm ETF có đòn bẩy nổi tiếng hơn là Nasdaq Index (TQQQ) Long3x, v.v. Các ETF có đòn bẩy trong lĩnh vực tiền điện tử chính xác là các dẫn xuất của “quỹ chỉ số mở được giao dịch”.

ETFs đòn bẩy, là các công cụ phái sinh mới nổi trong lĩnh vực tài sản tiền điện tử được hầu hết các nhà đầu tư biết đến. Nói tóm lại, do cơ chế tái cân bằng của nó, các ETF có đòn bẩy tương tự như nguyên tắc sản phẩm của hợp đồng vĩnh viễn.

Tuy nhiên, nếu các nhà đầu tư quen với việc sử dụng đòn bẩy thấp để mở các vị thế, thì ETF có đòn bẩy có lợi thế không thể so sánh được trong giao dịch margin và cả giao dịch futures.

Trước hết, các vị thế ETF đòn bẩy có hiệu suất sử dụng vốn cao hơn. Điều này chủ yếu là do không cần phải trả tiền ký quỹ khi mở một vị thế ETF. Việc mở và đóng một vị thế giống như mua và bán Spot, vì vậy không cần phải chiếm một phần của vị thế như một khoản ký quỹ để tăng hoặc giảm giá thanh lý.

Thứ hai, cơ chế tái cân bằng ETF có đòn bẩy làm cho nó có lợi ích đầu tư lãi kép. Sau khi tái cân bằng vào lúc 23:00(giờVn), phần lợi nhuận của vị thế sẽ được tự động thêm vào vị thế mới mở, điều này không chỉ phù hợp với thị trường xu hướng  tăng mà còn phù hợp với thị trường xu hướng giảm.

Hiện tại, nhiều nền tảng trong ngành đã tung ra các sản phẩm ETF đòn bẩy, với các chi tiết khác nhau nhưng giống nhau về bản chất, chẳng hạn như sản phẩm ETF của MEXC.

Lấy sản phẩm đòn bẩy ETF của MEXC làm ví dụ, quá trình mua và bán ETF có đòn bẩy cũng giống như mua và bán tại giao ngay. Mua BTC3L có nghĩa là BTC Long 3x và bán có nghĩa là đóng vị thế. Ngược lại, mua BTC3S có nghĩa là Short BTC 3x và bán có nghĩa là đóng vị thế. Không cần trả tiền ký quỹ để mở vị thế vì vậy không có quy tắc thanh lý.

BTC 3Lvà BTC3S sẽ cố định BTC giao ngay tăng và giảm 3x. Nếu BTC giao ngay tăng 1%, thì BTC3L tăng 3%, trong khi đó BTC3S giảm 3%.

Trong quá trình thực tế, vì nền tảng sẽ chọn trung bình số học có trọng số của giá của nhiều nền tảng và giá của thị trường sẽ bị ảnh hưởng bởi giao dịch, vì vậy không thể cố định hoàn toàn sự tăng và giảm 3x. .

Ngoài ra, giá trị ròng là giá thực của ETF đòn bẩy, khi giá thị trường lệch khỏi giá trị ròng một biên độ lớn, bạn cần chú ý đến rủi ro. Khái niệm giá trị ròng tương tự như giá chỉ số hoặc giá hợp lý trong futúe, nhằm tránh sự sai lệch quá mức của giá thị trường do giao dịch đặt lệnh lớn.

Lãi kép của các đòn bẩy ETF dưới chế độ tái cân bằng

Đầu tiên hãy làm rõ khái niệm – cơ chế tái cân bằng là gì?

Tái cân bằng được chia thành hai phần: tái cân bằng theo thời gian và tái cân bằng bất thường.

Tái cân bằng theo thời gian về cơ bản là một hoạt động được thực hiện bởi nền tảng để duy trì tỷ lệ đòn bẩy  3, 4 hoặc 5x của ETF. Ngoài ra, nền tảng cũng cần thực hiện phòng ngừa rủi ro trên các nền tảng phái sinh khác để tránh sự tăng và giảm mạnh. Tuy nhiên, việc duy trì đòn bẩy và bảo hiểm rủi ro đòi hỏi một tỷ lệ hao mòn nhất định.

Lấy MEXC làm ví dụ,các sản phẩm ETF có đòn bẩy sẽ được cân bằng lại thường xuyên vào lúc 23:00 giờ Việt Nam hàng ngày và tài khoản vị thế hiện tại sẽ được tính phí theo tỷ lệ. Ví dụ: tỷ lệ BTC3L hiện tại là 0,2%.

Tái cân bằng bất thường có nghĩa là khi giá giao ngay của mục tiêu tăng hoặc giảm vượt quá một phạm vi nhất định, người nắm giữ vị thế 3L hoặc 3S cần phải trả phí quản lý theo tỷ giá.

Ví dụ: khi giá giao ngay của BTC là 10.000 USDT, BTC3L và BTC3S sẽ được ra mắt, do đó BTC3L và BTC3S được cân bằng lại theo thời gian và giá giao ngay của BTC được cố định là 50.000 USDT. Khi giá giao ngay của BTC tăng hoặc giảm hơn 15%, nghĩa là khi giá giao ngay của BTC đạt 57.500 USDT hoặc 42.500 USDT, việc tái cân bằng sẽ được kích hoạt theo thời gian.

Tái cân bằng không phải là một cơ chế duy nhất cho các tài sản tiền điện tử ETF mà còn tồn tại trong các ETF tài chính truyền thống.

Thu nhập lãi kép của các quỹ ETF có đòn bẩy đến từ việc tái cân bằng. Khi việc tái cân bằng được thực hiện vào lúc 23:00 hàng ngày theo giờ Việt Nam, phần lợi nhuận của vị thế sẽ được tự động chuyển sang tổng vị thế để tạo ra thu nhập lãi kép.

Tóm lại, nếu bạn đã quen với việc đầu tư với đòn bẩy thấp, bạn có thể trải nghiệm ETF. Do sự tồn tại của cơ chế tái cân bằng và không có cơ chế thanh lý nào cho các ETF có đòn bẩy, không cần ký quỹ để mở vị thế và không cần ký quỹ bổ sung khi xu hướng tạm thời bị đảo ngược. 

Khi ETF có đòn bẩy được tái cân bằng, vị thế sinh lời sẽ tự động được chuyển sang vị thế mở để thu lãi kép. Một lần nữa, lưu ý rằng ETF có đòn bẩy đặc biệt phù hợp với các thị trường một xu hướng.

Trên thực tế, ETF có đòn bẩy là một sản phẩm phái sinh theo giá tăng giảm giao ngay, việc ra vào quỹ sẽ không ảnh hưởng đến giá giao ngay. Do đó, trong lĩnh vực tài chính truyền thống, ETF là một trong những lựa chọn hàng đầu cho các quỹ lớn để đầu tư vào một mục tiêu nhất định và tham gia thị trường. Đó là lý do tại sao Bitcoin ETF  hot như vậy.

Bài trướcChú trọng phát triển các môn thể thao thế mạnh
Bài tiếp theoGiết hổ đỏ bị bắt trong nhà chủ tịch xã | Tin tức 24h | ANTV – ANTV – Truyền hình An ninh nhân dân