Đề nghị Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật 6 tổ chức đảng và 20 đảng viên

Theo báo cáo kết quả công tác kiểm tra, theo dõi và thi hành kỷ luật đảng năm 2021 của Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương cho biết: Năm 2021, cấp ủy các cấp đã kiểm tra 51.620 lượt tổ chức đảng và 272.512 lượt người. đảng viên (với 55.666 đảng viên) đã kết luận 371 tổ chức đảng và 1.055 đảng viên có khuyết điểm, vi phạm; phải thi hành kỷ luật 7 tổ chức đảng và 308 đảng viên.

UBKT Trung ương và UBKT các cấp đã khẳng định được lòng dũng cảm, tính chiến đấu cao, có nhiều đổi mới, nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ, kế hoạch đề ra hàng ngày có chất lượng, hiệu lực, hiệu quả. Trong đó, nhiều vụ án khó, phức tạp, nghiêm trọng được dư luận xã hội quan tâm đã được điều tra làm rõ, xử lý rõ ràng, xử lý kỷ luật nghiêm minh, có tác dụng răn đe, cảnh cáo rất lớn.

Sử dụng bảng trung tâm trong việc thực hiện kế hoạch hàng năm lần thứ 6 và 20 hình ảnh đại diện của 1.

Đại biểu hội nghị.

Ủy ban kiểm tra các cấp đã kiểm tra 3.005 tổ chức đảng và 8.982 đảng viên các cấp, các cấp có 4.307 cấp ủy viên (tăng 18,1% số tổ chức đảng và 15,7% số đảng viên so với năm 2020). ).

Qua kiểm tra phát hiện 1.575 tổ chức đảng và 6.695 đảng viên có vi phạm; phải thi hành kỷ luật 194 tổ chức đảng và 3.465 đảng viên; quyết định thi hành kỷ luật theo thẩm quyền 63 đảng viên (cảnh cáo 15, cảnh cáo 20, cách chức 10, khai trừ 18) và 13 tổ chức đảng (cảnh cáo 1, cảnh cáo 12); Kêu gọi Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư kỷ luật 6 tổ chức đảng và 20 đảng viên, đồng thời kêu gọi các tổ chức đảng cấp dưới thi hành kỷ luật nhiều tổ chức đảng và nhiều đảng viên.

Ủy ban kiểm tra các cấp đã rà soát việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đối với 28.925 lượt tổ chức đảng (tăng 11,8% so với năm 2020); kiểm tra tài chính đảng 3.004 lượt tổ chức đảng về thu chi ngân sách, sản xuất kinh doanh (tăng 23,7% so với năm 2020) và kiểm tra 31.427 lượt tổ chức đảng về thu, nộp, quản lý và sử dụng đảng phí (tăng 10,7% so với năm 2020) .

Năm 2021, cấp ủy các cấp đã thi hành kỷ luật 223 tổ chức đảng và 16.794 đảng viên bằng các hình thức (với 2.896 đảng viên các cấp là cấp ủy viên). Hội đồng thi các cấp đã thi hành kỷ luật 3.463 Đảng viên bằng các hình thức (có 1.306 Đảng viên là cấp ủy viên).

Cấp ủy các cấp không chỉ thực hiện tốt nhiệm vụ giám sát thường xuyên mà còn giám sát chuyên đề 38.671 lượt tổ chức đảng và 124.960 lượt đảng viên (tăng 18,4% số tổ chức đảng và 21,5% số đảng viên so với năm 2020). Có 36.290 hội viên các cấp; Qua giám sát phát hiện 190 tổ chức đảng và 300 đảng viên có dấu hiệu vi phạm. Ủy ban Kiểm tra giám sát 26.040 tổ chức đảng và 36.924 đảng viên các cấp (tăng 13% số tổ chức và 23,6% so với năm 2020), trong đó có 22.220 cấp ủy viên; giám sát phát hiện 160 tổ chức và 294 đảng viên có dấu hiệu vi phạm; Bàn giao kiểm tra có dấu hiệu vi phạm 57 tổ chức đảng và 123 đảng viên. Ủy ban kiểm tra các cấp đã giải quyết tố cáo 51 tổ chức đảng và 1.152 đảng viên. Cấp ủy, UBKT các cấp đã kiểm điểm, giải quyết khiếu nại của 152 đảng viên, giải quyết xong 130 vụ việc.

Bài trướcVí OGC đa tiền tệ do XHO Investment Ltd ra mắt
Bài tiếp theoChú trọng phát triển các môn thể thao thế mạnh