Văn học nghệ thuật phải phát triển ngang tầm với kinh doanh, chính trị và xã hội

Dự họp có Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam; Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Văn phòng Chính phủ; Trưởng các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Thông tin và Truyền thông, Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Chú thích
Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam. Ảnh: Dương Giang / TTXVN

Khai mạc kỳ họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, kỳ họp nhằm đạt được Nghị quyết nhiệm vụ thứ 13 của Chính phủ.

Thủ tướng nhấn mạnh, mỗi ngành, quyền, đơn vị, nơi nào cũng có chức năng, nhiệm vụ riêng nhưng phải hướng tới mục tiêu chung. Các ngành, các cơ quan phối hợp nhịp nhàng, trao đổi, lắng nghe nhau để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về chức năng, nhiệm vụ, nhằm phát triển văn học, nghệ thuật đúng hướng, đúng mức, đáp ứng nhu cầu của nhân dân, quốc gia, dân tộc để xây dựng đất nước Việt Nam giàu mạnh. Với mục tiêu trở thành nước phát triển, có nền công nghiệp hiện đại vào năm 2025 và vượt qua mức thu nhập trung bình thấp; nước đang phát triển với nền công nghiệp hiện đại và thu nhập trung bình cao vào năm 2030; Đến năm 2045, đây sẽ là một quốc gia phát triển và có thu nhập cao. Trong đó văn hóa nói chung và văn học nghệ thuật nói riêng phải phát triển ngang tầm kinh doanh, chính trị và xã hội.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Liên hiệp các Hội Văn học đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ về Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển văn học, nghệ thuật trong thời đại mới nhân kỷ niệm 90 năm thành lập nước, 100 năm thành lập. nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Thành lập đảng; Chương trình đầu tư chiều sâu phát triển văn học, nghệ thuật chất lượng cao nhân kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập nước và 100 năm Ngày thành lập Đảng giai đoạn 2022-2025 và 2026-2030; Xây dựng cơ sở dữ liệu số về tác giả, tác phẩm văn học, nghệ thuật Việt Nam giai đoạn 2022-2030; Chương trình xây dựng không gian sáng tạo và chuyển đổi số cho các tác phẩm nhiếp ảnh Việt Nam …

Chú thích
Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam Đỗ Hồng Quân phát biểu chỉ đạo. Ảnh: Dương Giang / TTXVN

Tại buổi tiếp, lãnh đạo Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam cảm ơn sự trao đổi của Thủ tướng Phạm Minh Chính; Ông cho biết cuộc trao đổi của Thủ tướng đã thể hiện sự hiểu biết của ông về những vấn đề cơ bản nhất của văn học, nghệ thuật và tình hình phát triển văn học, nghệ thuật Việt Nam hiện nay.

Các đại biểu cũng đã trao đổi về những vấn đề thời sự như định hướng thẩm mỹ, tư tưởng của giới trẻ; đầu tư phát huy và xây dựng đội ngũ những người làm công tác văn học, nghệ thuật, nhất là thế hệ trẻ; Quảng bá các tác phẩm văn học nghệ thuật Việt Nam trên thế giới …

Kết thúc buổi gặp mặt, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ niềm tự hào về những thành tựu văn học, nghệ thuật nước nhà đạt được, nhất là từ khi có Đảng; Ông tin rằng văn học, nghệ thuật đã hoàn thành tốt sứ mệnh của mình đối với đất nước, với nhân dân và có đóng góp cho dân tộc, cùng dân tộc vươn lên.

Trong quá trình phát triển, dù thăng trầm vẫn luôn xuất hiện những tác giả, tác phẩm xuất sắc góp phần khắc họa những giá trị con người Việt Nam, xây dựng bản sắc văn hóa Việt Nam, thức tỉnh nghị lực xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Văn học, nghệ thuật đã chuyển tải sâu sắc, toàn diện đường lối của Đảng, chính trị, pháp luật của Nhà nước, góp phần đưa nhân dân ngày càng giàu mạnh, đất nước ngày càng phát triển, nhất là sau 35 năm đổi mới, đến khả năng của Tiềm lực đó để có được vị thế và uy tín như ngày hôm nay.

Có được thành tựu này là do nền văn học, nghệ thuật nước nhà đã bám sát đường lối của Đảng trong mọi thời kỳ cách mạng; Xây dựng khối đoàn kết, thống nhất trong toàn lực lượng để phát huy giá trị cốt lõi và vượt lên trên mọi biên giới; đặc biệt cảm ơn sự ủng hộ, quan tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể, nhất là nhân dân đối với giới văn học nghệ thuật.

Chú thích
Cảnh buổi làm việc. Ảnh: Dương Giang / TTXVN

Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng chỉ rõ những hạn chế, tồn tại như thời gian qua còn thiếu các tác phẩm văn học, nghệ thuật xứng đáng với công sức của nhân dân ta, sự vươn lên mạnh mẽ của nước ta trên trường quốc tế. Chẳng hạn, thời gian vừa qua, khi cả nước chung sức phòng chống dịch COVID-19, chưa có tác phẩm văn học nghệ thuật nào nêu bật được mức độ nghiêm trọng của dịch cũng như sự kiên cường, hy sinh, đoàn kết, đồng lòng. của cả quốc gia đại diện góp phần cổ vũ, truyền cảm hứng và đánh thức nội lực to lớn để đánh bại đại dịch …

Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng, văn hóa là nền tảng tín ngưỡng tinh thần, sức mạnh nội sinh, động lực và mục tiêu phát triển và bảo vệ Tổ quốc, trong đó văn học, nghệ thuật có vai trò đặc biệt quan trọng. , là bản chất của văn hóa. Văn học, nghệ thuật giúp hướng con người đến “chân, thiện, mỹ” và đây cũng là giá trị cốt lõi của dân tộc ta.

Trước đây khi đất nước còn khó khăn, văn học, nghệ thuật đã phát triển vượt bậc, giúp khơi dậy, động viên, đánh thức sức mạnh nội sinh để vượt qua mọi khó khăn, thử thách; Cái khó cũng là chất liệu và không gian tốt cho sáng tạo văn học nghệ thuật. Theo đó, giới văn học nghệ thuật hiện nay đang tìm kiếm những chất liệu mới cho các tác phẩm của mình.

Nắm bắt được điều này, người đứng đầu Chính phủ đã chủ trì tổ chức hàng loạt tác phẩm mang tính đặc trưng của nền văn học nghệ thuật nước nhà trong giai đoạn tới. Thủ tướng đề nghị Liên hiệp hội và các thành viên tiếp tục đoàn kết, thống nhất, phát huy trí tuệ, tinh thần dân chủ để phát triển văn học, nghệ thuật, hoàn thành tốt yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ mới sau lời căn dặn của Thủ tướng Chính phủ, văn cụ thể là nghị quyết đại hội đảng bộ lần thứ 13 và nội dung hội nghị văn hóa nhà nước vừa qua. Với mục tiêu phát triển văn hóa nói chung và văn học, nghệ thuật nói riêng phải thực hiện công bằng phát triển kinh tế, chính trị, xã hội. Văn hóa, nghệ thuật phải lấy con người làm trung tâm, là chủ thể, mục tiêu và động cơ của sự phát triển.

Chú thích
Thủ tướng Phạm Minh Chính với đại diện Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam. Ảnh: Dương Giang / TTXVN

Liên hiệp các Hội Văn học, Nghệ thuật phải hoàn thiện kế hoạch, chương trình, hành động để hoàn thành tốt nhiệm vụ, vì đất nước và nhân dân. Văn học, nghệ thuật phải hoàn thành 6 nhiệm vụ trọng tâm, 3 đột phá chiến lược mà Đại hội Đảng bộ lần thứ 13 đã đề ra; tiếp tục xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, Nhà nước hợp hiến xã hội chủ nghĩa, nền kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa; Tăng cường tích hợp theo phương châm “Hòa nhập nhưng không hòa tan”; Phát huy truyền thống lịch sử, văn hóa của dân tộc; quảng bá hình ảnh và thể hiện tầm quan trọng của đất nước trên trường quốc tế; Đấu tranh chống lại những luận điệu xuyên tạc, sai trái của các thế lực thù địch.

Sắp tới, Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật và các hội thành viên phải có nhiều tác phẩm góp phần phòng, chống COVID-19; phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội; sự chuyển đổi màu xanh lá cây; Chống biến đổi khí hậu, dân số già; Phát triển công nghiệp văn hóa, giải trí, du lịch …

Thủ tướng chỉ đạo các bộ, ngành liên quan phối hợp với Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật hoàn thiện các chương trình, dự án trình Chính phủ. Trước hết lựa chọn một số đề tài quan trọng, cấp thiết, hiệu quả, quan tâm ưu tiên đào tạo, phát huy nguồn nhân lực, tạo điều kiện thuận lợi về phòng, vật chất, không gian sáng tạo cho học viên. Văn học, nghệ thuật …

Bài trướcĐây là cỗ máy teleport khả thi về mặt lý thuyết, con người sẽ có đủ công nghệ chế tạo nó ngay trong thế kỷ này
Bài tiếp theoFIFA và ASEAN tổ chức Hội thảo phát triển bóng đá nữ | Bóng đá