Kiểm toán EY Việt Nam kinh doanh ra sao?

Doanh nghiệp Kết quả kinh doanh

Thứ bảy, 10/9/2022, 21:48 (GMT + 7)

Theo công bố gần nhất, năm 2021, ey việt doth thu gần 999 tỷ đồng, giảm 3% so với năm 2020. khoảng 8,5 tỷ đồng / năm.

Báo cáo minh bạch được Ernst & Young Việt Nam (EY Việt Nam) công bố cho biết một số chỉ tiêu kinh doanh của đơn vị kiểm toán thuộ4 Bigc group.

Theo công bố gần nhất, năm 2021, ey việt Doanh thu gần 999 tỷ đồng, giảm 3% so với năm 2020. Trong đó, doanh thu từ kiểm toán báo cáo tài chính có lợi nhuận là 192,5 tỷ đồng, doanh thu từ dịch vụ kiểm tra báo cáo tài chính của các đơn vị khác 554 Đồng tỷ lệ, doanh thu dị dịch vụ 2.5 Khác đồ thị 25

Chi phí lương, thưởng nhân viên trong năm sử dụng 489,5 tỷ đồng, chí phí ​​bảo lãnh nghề nghiệp gần 2 tỷ đốồng, c t phíng 49.khồēng 2 tỷ lệ đồ, c t phíng. E&Y Nộp thuế trên 146 Tỷ đồng vào ngân sách nhà nước. Kết quả thu được sau thuế đạt khoảng 12 tỷ đồng, tăng đến 26% so với năm 2020.

Tính đến ngày 28/9/2021, công ty Big4 này có 73 kiểm toán viên có chứng nhận đăng ký hoạt động kiểm toán tại trụ sở và chi nhánh ở Nam Việ. Ồng danh mục có lợi ích của chúng tôi đã được xác định và y việm kiểm toán là 329 công ty, trong đó nhiều ngân hàng, công ty chứng khoán.

Cơ cấu lãnh đạo ban tổng giám đốc E&Y năm 2021 có 1 Tổng giám đốc là ông Trần Đình Cường và 26 Phó Tổng giám đốc.

Thống kê người ghi nhận giai đoạn 2017-2021, ey việt doth thu bình quân trên 1.050 tỷ đồng / năm, lợi nhuận khoảng 8.5 tỷ tỷ đồng / năm.

-2292-1662820988.jpg

Doanh thu và chi tiền lương thưởng nhân viên của EY Việt Nam giai đoạn 2017-2021.

-9574-1662820988.jpg

Lợi nhuận sau thuế của EY Việt Nam giai đoạn 2017 – 2021 (Đơn vị: Tỷ đồng)

Ey việt nam is thà thousn thuộc ey, ược thành lập vào năm 1992, là doanh nghiệp đầu tiên có 100% vốn đầu tư nước ngoài về dịch vụ kiểm toán tại việ. Các công ty thành viên thuộc mạng lưới EY toàn cầu tại Việt Nam bao gồm Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (EY Việt Nam), Công ty Luật TNHH Ernst & Young Việt Nam (EY Việt Nam), CTCP Viấnư Law v. Việt Nam (EY Consulting VN), Công ty TNHH Dịch vụ An toàn Thông tin EY Việt Nam (EY Vietnam Cybersecurity).

Bài trướcVụ cháy karaoke Quan Hoa 3 chiến sĩ hy sinh: Khởi tố, tạm giam chủ quán | BLĐ – Báo Lao Động
Bài tiếp theoThực hiện nhận lương “khủng” ở công ty nghệ thuật