Chính phủ đề xuất Luật Xây dựng nhà ở và Luật Công nghiệp bất động sản có hiệu lực từ ngày 1/7

(Xây dựng) – Chiều 2/5, Bộ Tư pháp công bố hồ sơ thẩm định dự thảo nghị quyết của Quốc hội cho phép Luật Xây dựng nhà ở 2023 và Luật Công nghiệp bất động sản 2023 có hiệu lực từ ngày 1/7/2024 , tức là 6 tháng trước ngày có hiệu lực hiện tại.

Chính phủ đề xuất Luật Xây dựng nhà ở và Luật Công nghiệp bất động sản có hiệu lực từ ngày 1/7
Chính phủ đã chính thức đề xuất Luật Xây dựng nhà ở 2023 và Luật Công nghiệp Bất động sản 2023 có hiệu lực từ ngày 1/7/2024 (Ảnh: TL).

Đạo luật Xây dựng Nhà ở 2023 và Đạo luật Công nghiệp Bất động sản 2023 đều đã được Quốc hội thông qua tại kỳ họp tháng 11 năm 2023 và sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2025. Tuy nhiên, theo dự thảo nghị quyết được Bộ Tư pháp công bố mới đây, Chính phủ đã đề xuất hai luật này có hiệu lực từ ngày 1/7/2024.

Theo đánh giá của Bộ Xây dựng, Luật Nhà ở 2023 có nhiều nội dung mới, mang tính đột phá quan trọng, góp phần vào mục tiêu hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu quả quản lý và phát triển nhà ở.

Trong khi đó, Luật Bất động sản 2023 sẽ tăng cường phân cấp, phân cấp, cải cách thủ tục hành chính, bảo đảm quản lý thống nhất từ ​​trung ương đến địa phương, thiết lập các công cụ kiểm soát quản lý thị trường.

Luật Nhà ở 2023 và Luật Bất động sản 2023 sắp được ban hành sẽ giúp thể chế hóa nhanh chóng các chủ trương, đường lối của Đảng, đồng thời chính sách pháp luật của Nhà nước trong phát triển và quản lý chặt chẽ sẽ thắt chặt thị trường bất động sản. Hoàn thiện cơ chế, chủ trương để thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, bền vững.

Mặt khác, việc hai luật này có hiệu lực sớm hơn 6 tháng đảm bảo sẽ có hiệu lực cùng thời điểm với Luật Đất đai năm 2024, cũng sẽ được trình Chính phủ xin Quốc hội thông qua. để nó có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2020. 2024.

Bài trướcĐầu tư phát triển thể thao trọng điểm
Bài tiếp theoKhi công nghệ là một phần tất yếu của trò chơi