PVCFC hoàn thành xuất sắc kế hoạch sản xuất kinh doanh 10 tháng năm 2023

Tại cuộc họp mới đây theo Chương trình công tác 2023 của Hội đồng quản trị Tập đoàn PVCFC, ông Trần Ngọc Nguyên – Chủ tịch Hội đồng quản trị PVCFC, ông Văn Tiến Thành – Tổng Giám đốc PVCFC và các đồng chí trong Hội đồng quản trị PVCFC. Giám đốc/Hội đồng quản trị Công ty đã trình bày các báo cáo về các chủ đề: hoạt động sản xuất kinh doanh, quản lý tài chính và đầu tư, sắp xếp và đổi mới doanh nghiệp, quản lý và kiểm soát nội bộ, các kiến ​​nghị, đề xuất của PVCFC và ý kiến ​​của các thành viên tham gia đại hội. .

img_0541.jpegHĐQT PVCFC báo cáo tại đại hội

Theo đó, trong bối cảnh thị trường biến động nhanh và khó lường, tình hình địa chính trị toàn cầu phức tạp, giá phân bón giảm mạnh, PVCFC đã nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất và tiêu thụ sản phẩm urê. Nhà máy hoạt động ổn định, an toàn với công suất cao.

Về mô hình tổ chức và quản trị tại PVCFC, Tập đoàn đánh giá đây là mô hình quản trị tốt với sự phối hợp, phân bổ rõ ràng trong việc xây dựng và thực hiện các mục tiêu ngắn và trung hạn. Về lâu dài, tạo cơ sở và động lực cho sự phát triển bền vững. PVCFC là một trong số ít công ty của Petrovietnam thực hiện toàn bộ chuỗi giá trị từ nghiên cứu sản phẩm đến sản xuất và bán hàng ra thị trường.

Tại buổi làm việc, ông Bùi Minh Tiến, Thành viên HĐQT Tập đoàn, đánh giá cao và biểu dương sự nỗ lực của tập thể lãnh đạo và CBCNV PVCFC trong việc hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh 10 tháng đầu năm cũng như những kỳ vọng đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn. cả năm 2023.

img_0542.jpegThành viên HĐQT Tập đoàn Bùi Minh Tiến ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực của tập thể lãnh đạo và CBCNV PVCFC.

Tập đoàn cũng kêu gọi PVCFC tăng cường hoạt động sản xuất kinh doanh: tập trung vận hành an toàn, ổn định nhà máy ở công suất cao trong những tháng cuối năm; Từng bước nâng cao công suất, tăng sản lượng sản xuất và có giải pháp tiêu thụ phù hợp cho sản phẩm NPK. Sớm hoàn thiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 trình Tập đoàn xem xét, phê duyệt… Về quản lý tài chính: tăng cường công tác quản lý, kiểm soát, tiết giảm và tối ưu hóa chi phí bán hàng và chi phí quản lý của công ty; Tăng cường kiểm soát dòng tiền, quản lý nợ bán hàng và xây dựng kế hoạch giao ước vốn; có kế hoạch sử dụng hiệu quả kinh phí được cấp cho phát triển khoa học và công nghệ;…

Về công tác đầu tư: tích cực triển khai các dự án đầu tư theo kế hoạch năm 2023; M&A nhà máy NPK; tiếp tục nghiên cứu, đề xuất các dự án mới, phù hợp; … Về tái cơ cấu, đổi mới doanh nghiệp và quản trị nội bộ: triển khai hiệu quả Đề án tái cơ cấu PVCFC đến năm 2025; Thực hiện các kiến ​​nghị của Đoàn Kiểm toán nội bộ Petrovietnam; Liên tục cải tiến hệ thống quản lý theo các thông lệ quản trị doanh nghiệp tốt nhất,…

img_0543.jpegCác thành viên có mặt phát biểu ý kiến

Tập đoàn chỉ đạo các bộ phận chuyên môn hỗ trợ, đảm bảo cung cấp đủ khí để nhà máy Đạm Cà Mau vận hành ổn định, đạt công suất tối đa, đồng thời hỗ trợ PVCFC liên lạc với các cơ quan liên quan về tác động của các chính sách của Chính phủ. Chỉ thị thuế GTGT hiện hành, sớm sửa đổi, bổ sung Luật thuế GTGT để đưa phân bón vào lĩnh vực thuế GTGT và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc khác.

Bài trướcIsrael cho biết vào “đỉnh điểm trận chiến” vòng vây đã tới thành phố Gaza – báo Thanh Niên
Bài tiếp theoBãi bỏ 5 thông tư liên tịch về khoa học và công nghệ