Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội tham gia xây dựng Đảng, chính quyền

Trong thời gian qua, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội các cấp trong tỉnh luôn phát huy vai trò trong việc tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân, khơi dậy tinh thần dân tộc, quyết tâm xây dựng Đảng, chính quyền các cấp. tỉnh Quốc gia. Sạch, vững mạnh, đưa tỉnh Quảng Ninh phát triển bền vững và toàn diện.

Đồng chí Nguyễn Văn Hồi, Chủ tịch Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh thông báo kết quả giám sát tới đại biểu HĐND tỉnh giám sát.
Đồng chí Nguyễn Văn Hồi, Chủ tịch Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh thông báo kết quả giám sát tới đại biểu HĐND tỉnh giám sát.

Triển khai Quyết định số 218-QD/TW (12/12/2013) của Khóa XI. Bộ Chính trị quy định sự tham gia của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị – xã hội và nhân dân trong tham gia xây dựng Đảng, Chính quyền trong 10 năm qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội các cấp của Quảng Ninh có 6.662 thường xuyên. các đợt lấy ý kiến, 7.490 lượt lấy ý kiến ​​định kỳ và 2.298 lượt lấy ý kiến ​​đột xuất với tổ chức đảng; Tiến hành 5.134 phiên phản hồi thường xuyên, 4.689 phiên phản hồi thường xuyên và 1.588 phiên phản hồi đột xuất cho các cơ quan, tổ chức và chính quyền các cấp.

Nội dung các ý kiến ​​tập trung vào việc lãnh đạo, quản lý, tổ chức thực hiện các quyết định về chỉ đạo, nhiệm vụ, chuyên đề công tác hàng năm của nhà nước và các địa phương; Các nghị quyết của đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020 và 2020-2025; xây dựng và thực hiện Đề án “Đổi mới phương pháp”, nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng và hiệu quả chiến đấu, tinh gọn bộ máy, nhân sự (Đề án 25); chống tham nhũng, tiêu cực; quản lý ngân sách và kế hoạch đầu tư công; Quản lý nhà nước về tài sản công, đất đai và tài nguyên khoáng sản.

Theo lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, hình thức tham gia xây dựng Đảng, chính quyền luôn phong phú, đổi mới về hình thức và nội dung như: tổ chức tham vấn trực tiếp thông qua hội nghị cấp ủy; gửi tin nhắn; thông qua đối thoại trực tiếp với người đứng đầu các cấp ủy, tổ chức Đảng tại các hội nghị cấp ủy, hội nghị sơ kết, tổng kết cũng như các cuộc họp định kỳ hàng quý giữa cấp ủy với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội; Giao ban thường xuyên giữa Ban Thường vụ Đảng với đội ngũ bí thư chi bộ, trưởng thôn, huyện và trưởng Ban công tác mặt trận thôn, xóm.

Cán bộ, nhân viên Quận 7B, huyện Quang Hanh (TP Cẩm Phả) đang theo dõi việc thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư trên địa bàn.  Ảnh: Mạnh Trường
Cán bộ, nhân viên Quận 7B, huyện Quang Hanh (TP Cẩm Phả) đang theo dõi việc thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư của chính quyền địa phương trên địa bàn huyện.

Đặc biệt, trong quá trình chuẩn bị tổ chức đại hội đảng bộ các cấp trong các nhiệm kỳ bầu cử 2015-2020 và 2020-2025, Mặt trận Tổ quốc cùng với các tổ chức chính trị – xã hội từ tỉnh đến cơ sở đã chuẩn bị kế hoạch và thu thập 7.229 ý kiến ​​đóng góp của người dân. 185.156 cán bộ, nhân dân tham gia đóng góp vào các dự thảo văn bản trình Quốc hội. Điều này sẽ phát huy tính trí tuệ, tính làm chủ của đoàn viên, đoàn viên và người dân trong việc phản hồi cho đảng trong việc hoạch định các chính sách, chủ trương, quyết định quan trọng cho cả thời kỳ liên quan. với tình hình thực tế.

Trong quá trình thực hiện các quyết định của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, thành phố giai đoạn 2019 – 2021 với sự tham gia tích cực của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – trong công tác tuyên truyền, vận động chính sách Xã hội tỉnh có cán bộ, đảng viên, đoàn viên công đoàn, giúp cho đảng viên và nhân dân hiểu rõ chủ trương, đường lối của cấp ủy, chính quyền và từ đó trực tiếp tham gia thảo luận, thảo luận, đóng góp ý kiến ​​trong mọi quá trình sắp xếp, sáp nhập cơ quan hành chính. các đơn vị ở huyện, thị trấn, thôn và cấp khu phố. Điều này đã tạo được sự đồng thuận cao trong nhân dân, ngăn ngừa khiếu nại, khiếu kiện, tố cáo, đưa Quảng Ninh thực hiện thành công việc sáp nhập đơn vị hành chính cấp huyện và 9 đơn vị hành chính cấp thị trấn và 115 thôn, ấp, khu phố.

Đồng chí Nguyễn Văn Hồi, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, cho biết: “Qua ý kiến, đóng góp của đoàn viên, các thành viên Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội đã giúp đỡ Đảng bộ.” Chính quyền từ tỉnh đến cơ sở hiểu sâu sắc và kịp thời nắm bắt ý kiến, nguyện vọng của mọi tầng lớp nhân dân, cán bộ, đảng viên. Điều này sẽ thiết lập một hệ thống chính trị trong sạch trên toàn tỉnh. Mạnh mẽ toàn diện. Mặt trận Tổ quốc phát huy dân chủ, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; Xây dựng một chính quyền trung thực, phục vụ, thực sự của dân, do dân, vì dân.

Bài trướcChúng tôi mong người Việt ở nước ngoài trở về nước có cả kiến ​​thức và công nghệ
Bài tiếp theoGiữ gìn nét đẹp truyền thống các dân tộc