Thành lập hội đồng thi tuyển phương án kiến ​​trúc khu trung tâm hành chính chính trị thành phố và trung tâm hội nghị khu đô thị Bắc sông Cấm

UBND TP vừa thông qua Nghị quyết 3219 thành lập Hội đồng thi tuyển phương án kiến ​​trúc Trung tâm Hành chính – Chính trị TP; Trung tâm Hội nghị biểu diễn thành phố tại khu đô thị Bắc sông Cấm.

Chủ tịch hội đồng là ông Phan Đăng Sơn, chủ tịch hội kiến ​​trúc sư Việt Nam; Ông Nguyễn Thanh Hùng giám đốc sở xây dựng làm phó chủ tịch hội đồng.

Hội đồng làm việc theo quy chế do hội đồng quy định và được các thành viên nhất trí, quy chế phải chỉ rõ trách nhiệm, nguyên tắc, phương pháp đánh giá, xếp hạng các phương án dự thi. Hội đồng chỉ đánh giá và sắp xếp các phương án thi đấu nếu có ít nhất 3/4 số thành viên tham gia.

Hội đồng sẽ lựa chọn phương án thiết kế tối ưu cho công trình kiến ​​trúc trung tâm hành chính chính trị và trung tâm biểu diễn hội nghị của thành phố tại khu đô thị Bắc sông Cấm. Các thành viên Ban tư vấn chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc bảo đảm tính bảo mật, khách quan, trung thực, không có hành vi tiêu cực làm ảnh hưởng đến kết quả đánh giá, xếp hạng.

Việc đánh giá, xếp hạng phương án dự thi được thực hiện theo phương pháp, tiêu chí quy định tại quy chế thi, nhiệm vụ thiết kế, quy chế hội đồng và theo nguyên tắc bỏ phiếu kín để lựa chọn phương án xếp hạng.

Báo cáo kết quả đánh giá, xếp hạng phải có chữ ký của tất cả các thành viên Hội đồng tham gia và gửi về Ban tổ chức cuộc thi để tổng hợp, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã phê duyệt.

Trường hợp không có phương án nào đáp ứng được yêu cầu như mục tiêu và quy định của Pháp lệnh tuyển dụng thì đơn vị tổ chức thi báo cáo Chủ tịch UBND thành phố để tổ chức thi tuyển và quyết định tổ chức thi tuyển lại.

Xây dựng xe điện

Tệp đính kèm: Quyết định số 3219 / QĐ-UBND

Phụ tùng thông tin

Tin tức khác

Bài trướcCông nghệ Việt Nam giảm thiểu tác hại đến môi trường
Bài tiếp theoTiền đạo U23 Việt Nam nhận bằng khen của Bộ trưởng Ủy ban Dân tộc Chính phủ | Tin tức mới nhất 24h – Đọc Báo Lao Động online