Bắc Giang quyết tâm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh

Với những giải pháp quyết định và công cụ thể, trong thời gian qua, môi trường tư vấn, kinh doanh của tỉnh bắc giang có bước cải thiện một cách mạnh mẽ, là cơ sở sản xuất kinh doanh, phát triển doanh nghiệp , thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn.

NỖ LỖI VÀ LẬP THÀNH THÀNH

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tỉnh Bắc Giang, tăng trưởng kinh tế trong 9 tháng đầu năm nay của Tỉnh đạt 23,9%, đủ sức lôi cuốn.ng đỺ.ng đỺ. Thu hút đầu tư và phát triển doanh nghiệp đạt kết quả quan trọng. Tính đến ngày 19/9/2022, Toàn Tỉnh đã thu hút được gần 1,08 Tỷ USD vốn đầu tư quy đổi, tăng 20,9% so với cùng năm tháng. Tính riêng thu hút đầu tư FDI, Bắc Giang xếp thứ 6 cả nước.

Đặc biệt, bắc giang có tới 31 dự án fdi điều chỉnh tăng thêm vốn, với tổng số lên tới 555,97 triệu usd, với những người mẫu hình như, Khu công nghiệp Quang Châu…

Bắc Giang quyết tâm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh
Khu công nghiệp Quảng Châu, tỉnh Bắc Giang

Cải thiện đầu tư môi trường hoàn thiện, kinh doanh là yếu tố quyết định đối với công việc thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội tẉn. Cải thiện điều kiện kinh doanh và cắt giảm thủ tục hành chính, ubnd tỉnh bắc giang về các đề nghị, cơ quan thuộnh phố phân phối các huyện giải quyết các thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý ngành, lĩnh vực lĩnh vực. Đồng thời, Tỉnh chỉ đạo các cơ quan, ngành, UBND các huyện, thành phố công khai toàn bộ các điều kiện kinh doanh đã được bãi bỏ, được đơn giản hóa trên Cổng thông tin của Tỉnh và tại các cơ quan, đơn vị vị trí; not set add the condition of kinh doanh left quy định của pháp luật; đảm bảo toàn bộ các quy định về việc cắt giảm danh mục hàng và cải cách thủ tục hành chính về chuyên ngành kiểm tra; Các bộ xử lý, chức năng xử lý không thực hiện đúng, đầy đủ các quy định mới về điều kiện kinh doanh.

Bên cạnh đó, tỉnh chỉ dùng rà soát tiến trình, ưa chuộng các đề nghị tới cấp có thẩm quyền bổ sung, bổ sung các bấp ứng dụng trong định luật ach rule, hỗ trợ hoạt động đầu tư, kinh doanh và đời sống xã hội.

Hơn nữa, Tỉnh con quan trọng thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chuyển đổi số. Special, Sở Kế hoạch và Tư vấn tỉnh Bắc Giang đã hỗ trợ hỗ trợ đăng ký và thành lập doanh nghiệp công nghệ số mới, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp công nghệ số về thủ tục gia nhập thị trường qua nhiều format. Trong 6 tháng đầu năm 2022, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang đã phối hợp với Công ty Cổ phần Cơ sở Doanh nghiệp tổ chức 2 hội nghị nhằm giới thiệu, tuyên truyền và quảng bá về xu thế và tính tất cả các yếu tố của chuyển đổi số hiện nay trong doanh nghiệp và ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Ngoài ra, UBND tỉnh Bắc Giang còn tăng cường trao đổi, kết nối với các nước ngoài địa phương để hướng tới công việc tham mưu thiết lập quan hệ giữa Tỉnh với các địa phương của Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, các nước thuộc khu vực ASEAN. Ubnd tỉnh bắc giang đã thành lập tác động của tỉ lệ khảo sát tỉnh thành bún (lào) – Địa phương nước đầu tiên kế hoạch thỏa thuận phù hợp.

“Ổ DÓN ĐẠI BANG”

Ể ể ưa bắc Giang thực sự là

A lathực hiện công việc cải tiến cách điều hành từ cấp tỉnh theo hướng thông thoáng, thời hạn chi phí và quyết định các thủ tục hoạt động cho các nhà tư vấn.

Hai la, tạo điều kiện khuyến khích doanh nghiệp mới thay đổi, sáng tạo, thông qua đó thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương. Hiện quán nhất thực hiện “đồng hành cùng doanh nghiệp”; tăng cường tiếp xúc, đối thoại với doanh nghiệp qua nhiều kênh giao tiếp, nhằm lắng nghe ý kiến ​​đề xuất, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động cũng như thực hiện dự án.

Ba la, tập trung đầu tư hoàn thiện kết cấu hạ tầng. Ồng thời gian, phát triển hệ thống bưu điện, viễn thông, công nghệ thông tin, hệ thống cung cấp điện, hệ thống cung cấp dịch vụ …

Bon la, Thường xuyên tổ chức các lớp huấn luyện về chính sách, luật pháp điều hành doanh nghiệp và thực hiện thay vì kiểm tra, xử lý doanh nghiệp khi phạm vi. Đồng thời, thường xuyên tuyên truyền mục tiêu, ý nghĩa của việc cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh… /

Bài trướcCó lơ xe điều tiết trong lúc quay đầu, tài xế lái vẫn có thể chết người phụ nữ đi xe máy ở Thủ Đức – Báo Tuổi Trẻ
Bài tiếp theoĐức không bán công ty công nghệ cho doanh nghiệp Trung Quốc | Doanh nghiệp