Thu hút đầu tư, biến Khu công nghệ cao Hòa Lạc thành lõi của Thành phố miền Tây

Triển khai quy hoạch, mở rộng Khu công nghệ cao Hòa Lạc theo hướng “4 trong 1”. Khu công nghệ cao Hòa Lạc chính thức bàn giao cho UBND Hà Nội quản lý

Chiều 3/1, Ban Chỉ đạo Quản lý, tổ chức và biên chế thành phố họp. Hà Nội đang tổ chức Hội nghị lần thứ 10 (giai đoạn 2020-2025) đánh giá kết quả công tác năm 2023 và triển khai các nhiệm vụ quan trọng năm 2024.

Ông Vũ Đức Bảo, Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy, giới thiệu báo cáo tại hội nghị và cho rằng, năm 2023, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện quản lý tiền lương sẽ có sự thay đổi. sắp xếp lại bộ máy trong hệ thống chính trị thành phố theo hướng tinh gọn, điều hành, hiệu lực, hiệu quả được Ban chỉ đạo quan tâm, xác định là nhiệm vụ trọng tâm thường xuyên, chỉ đạo then chốt. Tê liệt.

Thu hút đầu tư, biến Khu công nghệ cao Hòa Lạc thành hạt nhân của Thành phố miền Tây
Bí thư Thành ủy Hà Nội kêu gọi khắc phục những hạn chế, bất cập, phát huy tối đa hiệu quả quản lý, sử dụng và đặc biệt là thu hút đầu tư vào Khu công nghệ cao Hòa Lạc.

Theo đó, các cấp, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố đã chủ động triển khai và thực hiện nhiệm vụ được giao, sáng tạo trong quản lý, khoa học, bài bản và đúng quy định trong tổ chức. Tổ chức thực hiện và đồng bộ của các đảng, đoàn thể và các ngành chính quyền. Kết quả thực hiện đã tạo được tác động tích cực, lan rộng trong toàn hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở. Điều này sẽ nâng cao tinh thần, trách nhiệm phục vụ nhân dân trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và góp phần tích cực hoàn thành nhiệm vụ chính trị của các tổ chức, cơ quan, đơn vị, thành phố.

Sau khi Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo trình bày dự thảo báo cáo, Ban chỉ đạo thảo luận, cho ý kiến ​​đánh giá kết quả công tác năm 2023 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2024. Các ý kiến ​​đều nhất trí cao. bình luận về việc này vào năm 2023 Trong điều kiện hết sức khó khăn, Ban Chỉ đạo tiếp quản công tác quản lý tổ chức, biên chế của thành phố. Hà Nội đã chỉ đạo quyết liệt thực hiện nhiều nhiệm vụ mới, khó khăn, tiếp tục thực hiện có hiệu quả các quyết định của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị về tinh gọn nhân sự, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đổi mới cơ cấu tổ chức, nâng cao hiệu quả và hiệu quả hệ thống chính trị, tăng cường quyền tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập…

Các kết quả nổi bật bao gồm việc thành phố tiếp tục đẩy mạnh phân cấp và ủy quyền; chủ động xây dựng các báo cáo đề xuất quy định cho đơn vị hành chính; Tổ chức thành công và mở rộng thí điểm thi trưởng các khối; Tổ chức thành công các kỳ thi tuyển dụng công chức, viên chức; Thực hiện tốt chủ trương sáp nhập, cô đọng các cơ quan, đơn vị… Đặc biệt, Hà Nội đã thí điểm áp dụng mức giá thống nhất tạm thời cho giáo dục mầm non. Trên cơ sở đó, có 296 trường học được triển khai có hiệu quả ở tất cả các huyện, thành phố, thị xã.

Kết thúc hội nghị, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng và Trưởng Ban Chỉ đạo đã nhất trí với ý kiến ​​của các thành viên, đồng thời đánh giá cao kết quả làm việc của Ban Chỉ đạo nói chung và từng thành viên. vào năm 2023. Ban Chỉ đạo đặc biệt là các thành viên. Ông cho biết, sự chủ động, tích cực, sáng tạo của Hà Nội trong thực hiện những nội dung mới, khó như phân cấp, ủy quyền, thí điểm xây dựng định mức, đơn giá đã được Chính phủ, các bộ, ngành ghi nhận. Ngành công nghiệp ghi nhận và áp dụng để nghiên cứu, ứng dụng vào việc xây dựng các cơ chế, chính sách chung.

Tuy nhiên, trưởng ban chỉ đạo lưu ý, bên cạnh những kết quả rất tích cực, vẫn còn một số nội dung công việc còn hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ, kế hoạch đề ra. Vì vậy, khi bắt đầu thực hiện nhiệm vụ năm mới 2024, các cơ quan, đơn vị phải tập trung giải quyết nhiệm vụ năm mới 2024, đặc biệt giai đoạn thực hiện phải đổi mới hơn.

Về nhiệm vụ trọng tâm năm 2024, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng cho rằng, Đảng ủy UBND thành phố và các cơ quan liên quan trước hết cần tập trung lãnh đạo thực hiện tốt thỏa thuận. Sắp xếp các đơn vị hành chính theo quyết định của Quốc hội. Các nội dung giải trình của các bộ, ngành phải tập trung làm rõ, bổ sung, hoàn thiện để sớm được phê duyệt và triển khai thực hiện.

Bên cạnh đó, nhiệm vụ giải quyết việc làm phục vụ thực hiện cải cách tiền lương phải được ưu tiên thực hiện bảo đảm tiến độ theo quy định; Quá trình triển khai phải đảm bảo tuân thủ, nhanh chóng, đồng bộ, hạn chế gián đoạn.

Thành ủy UBND thành phố chỉ đạo quyết liệt các sở, ngành, đẩy nhanh tiến độ xây dựng tiêu chuẩn, đơn giá, đặc biệt đối với danh mục dịch vụ công sử dụng ngân sách. Mọi phần công việc đều phải được đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo đúng quy định pháp luật và tránh sai sót.

Để khắc phục tình trạng chậm trễ trong triển khai nhiệm vụ này, Bí thư Thành ủy yêu cầu Đảng ủy UBND thành phố làm rõ trách nhiệm của các đơn vị liên quan để đôn đốc thường xuyên, nghiêm minh, bảo đảm kỷ luật. kỷ luật hành chính và kỷ luật; Hãy coi đây là vấn đề ưu tiên mà bạn nên tập trung cao độ vào vai trò lãnh đạo và lãnh đạo. UBND Thành phố phải chủ động tổng kết, đánh giá năm thí điểm áp dụng giá thống nhất tạm thời cho giáo dục mầm non để kịp thời rút kinh nghiệm, báo cáo cơ quan chức năng và có đề xuất cụ thể về việc dừng hoặc tiếp tục. Triển khai, nhân rộng…

Trưởng ban chỉ đạo cũng kêu gọi đẩy mạnh hơn nữa việc thực hiện chính sách phân cấp, ủy quyền, tập trung rà soát, bổ sung các quy trình nội bộ cũng như rà soát, quản lý thực hiện. Đặc biệt, vấn đề này phải được thể chế hóa thông qua nghị quyết của HĐND TP để đảm bảo khuôn khổ pháp lý chặt chẽ.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh: “Đề nghị các đồng chí thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm của mình trong triển khai công tác năm 2024”. Nội dung công việc sẽ được thảo luận, quyết định theo thẩm quyền. Mỗi cơ quan, đơn vị phải thực hiện nhiệm vụ, trách nhiệm của mình một cách quyết tâm, quyết tâm.”

Trưởng Ban Chỉ đạo cũng lưu ý, chính quyền thành phố, theo chức năng, nhiệm vụ của mình, đề cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu của cán bộ các cấp, đặc biệt là cán bộ quản lý, tự nguyện thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 24-CT/TU của Ngày 7/8/2023 của Thường vụ Thành ủy về chủ đề “Tăng cường kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm xử lý công việc trong hệ thống chính trị thành phố”. Hà Nội.”

Ngoài các nhiệm vụ cụ thể nêu trên, Bí thư Thành ủy kêu gọi đẩy nhanh tiến độ xây dựng đồ án quy hoạch đô thị để quản lý quản lý lòng đường, vỉa hè một số tuyến phố trên địa bàn quận Hoàn Kiếm; Bảo tàng Hà Nội sẽ sớm đi vào hoạt động; Tập trung hoàn thiện công tác quản lý và phát triển di sản văn hóa Hoàng thành Thăng Long. Triển khai hiệu quả Đề án quản lý tài sản công…

Bí thư Thành ủy cũng chỉ ra tầm quan trọng, ý nghĩa của Khu công nghệ cao Hòa Lạc. Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu Thành ủy UBND thành phố chủ trì nghiên cứu, đề xuất đổi mới phương thức hoạt động của Ban quản lý Khu công nghệ cao Hòa Lạc. Mục đích nhằm khắc phục những hạn chế, bất cập, phát huy tối đa hiệu quả quản lý, sử dụng và đặc biệt là thu hút đầu tư để thực sự đưa Khu công nghệ cao Hòa Lạc trở thành hạt nhân của thành phố phía Tây…

Đồng chí Đinh Tiến Dũng nhất trí với các ý kiến ​​đánh giá về xây dựng Đề án đổi mới mô hình tổ chức, phương thức quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh quốc gia, đặc biệt là quần thể Hương Sơn (Chùa Hương) ở huyện Mỹ Đức. hội nghị rằng nó không đáp ứng được yêu cầu; Đồng thời, đề xuất thành lập ban chỉ đạo phát triển dự án này kết hợp với việc sớm triển khai quy hoạch khu di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh này. Và điều quan trọng là thu hút đầu tư và đổi mới quản lý.

Bài trước“Doanh nghiệp cần kịch bản tránh gián đoạn nguồn cung dầu”
Bài tiếp theoTổ chức các hoạt động chính trị kỷ niệm 94 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam